Guru SMAN 22 Kota Bekasi

Data Guru

 • NIP : 196812291992011002
  Nama : Yusup, S.Pd. Fis.
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Kelahiran : Bandung, 29 Desember 1968
  Guru Mata Pelajaran : Kepala Sekolah
 • NIP : 196603111995121002
  Nama : Madsupih, S.Pd, M.Pd
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Kelahiran : Bogor, 11 Maret 1966
  Guru Mata Pelajaran : Wakasek Sarana & Prasarana
 • NIP : 197508282007012007
  Nama : Yustiti Mulia Ati, S.E
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Kelahiran : Jakarta, 28 Agustus 1975
  Guru Mata Pelajaran : Wakasek Kurikulum
 • NIP : -
  Nama : M. Ma’mun Khaironi, S.Pd
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Kelahiran : Jakarta, 25 Juli 1993
  Guru Mata Pelajaran : Staff Kesiswaan
 • NIP : -
  Nama : Jajang Permana Jaya, M.Pd
  Jenis Kelamin : Laki-Laki
  Kelahiran : Karawang, 18 Mei 1979
  Guru Mata Pelajaran : Staff Kurikulum
 • NIP : -
  Nama : Santy Rumiris, S.Pd.k
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Kelahiran : Jakarta, 15 Oktober 1990
  Guru Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Kristen
 • NIP : -
  Nama : Desi Ningtyas, S.Pd
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Kelahiran : Jakarta, 4 Desember 1992
  Guru Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Top